במסגרת הלימודים בחרתי לשחזר את אחת הפרסומות של קל אוטו. 

הדגש היה על תנועת הרכבים ודאגתי תראה כמה שיותר טבעית.